Par mums

D.Daņēvičas revidentu birojs ir zvērinātu revidentu komercsabiedrība (licence  Nr. 33), kas darbojas kopš 1999. gada. Mūsu pamatdarbība ir revīzijas pakalpojumu sniegšana, kā arī konsultācijas nodokļu un grāmatvedības jautājumos. Mūsu klienti ir, galvenokārt, mazie un vidējie uzņēmumi gan ar vietējo, gan ārvalstu kapitālu,  kā arī valsts un pašvaldību uzņēmumi un iestādes.

 Mūsu sniegtie pakalpojumi:

Finanšu pārskatu revīzijas

Eiropas savienības fondu finansēto projektu finanšu pārskatu revīzijas (mums ir pieredze ERAF, Eiropas sociālā fonda, Pārrobežu sadarbības programmas, EK 7. Ietvarprogrammas, Euratom, u.c. projektu revīzijās)

Parādu kapitalizācijas ekspertu vērtējumi

Apliecinājuma uzdevumi un iepriekš saskaņotu procedūru veikšana

Nodokļu un grāmatvedības konsultācijas

 

Pakalpojumu sniegšanas principi:

Revidentu darbību Latvijā regulē likums Par zvērinātiem revidentiem.

Revīzijas tiek veiktas saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem, novērtējot uzņēmējdarbības riskus un koncentrējoties uz būtiskākajiem finanšu pārskatu posteņiem.

Sadarbība ar klientiem notiek visa pārskata gada laikā, veicot starppārbaudes, kā arī sniedzot regulāras konsultācijas aktuālos nodokļu un grāmatvedības jautājumos. Klienti tiek informēti par nodokļu un grāmatvedības likumdošanas izmaiņām.

Mūsu revidentu biroja priekšrocība ir tā, ka zvērināta revidenta līdzdalība ir nodrošināta visos revīzijas etapos. Mūsu darbu raksturo individuāla attieksme pret katru klientu, veltot revīzijām un konsultācijām pietiekamu laiku, kā arī darbinieku augstā teorētiskā sagatavotība un akadēmiskā pieredze savienojumā ar praktiskā grāmatvedības darba pieredzi.

Kontakti

D.Daņēvičas revidentu birojs SIA
e-pasts: dagnija@danevicasbirojs.lv
telefons (fakss): +371 67284527
mobilais telefons: +371 29231299

Juridiskā un korespondences adrese:
Tērbatas iela 6/8-75, Rīga, LV-1050
Biroja adrese: Elizabetes iela 2 - 421. kab., Rīga