Darbinieki

D.Daņēvičas revidentu biroja darbiniekus raksturo augsta profesionālā kompetence, ilggadēja revīziju pieredze un nepārtraukta kvalifikācijas paaugstināšana. Darbinieki regulāri papildina zināšanas, apmeklējot profesionālās apmācības grāmatvedības, revīzijas un nodokļu jomās.

Dagnija Daņēviča, zvērināta revidente

e-pasts: dagnija@danevicasbirojs.lv

Dagnija ir ekonomikas zinātņu doktore. Pirms revīzijas prakses dibināšanas viņa ir ieguvusi starptautisku pieredzi, strādājot par revīziju vadītāju starptautiskā auditorkompānijā, kā arī piedaloties starptautiskā ASV Attīstības aģentūras finansētajā un Barents grupas vadītajā Kapitāla tirgus attīstības projektā Latvijā kā grāmatvedības eksperte, kā arī citos starptautiskos projektos.

Dagnija ieguva Latvijas zvērināta revidenta sertifikātu 1994. gadā (sert. Nr. 72). Dagnija ir darbojusies arī Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas (LZRA) valdē un ir bijusi LZRA Ētikas komitejas locekle.

Dagnija ir lasījusi lekcijas par Starptautiskajiem revīzijas standartiem augstākās izglītības iestādēs Latvijā. Dagnija arī regulāri piedalās dažādu augstākās un vidējās speciālās izglītības iestāžu mācību programmu akreditācijās Baltijas valstīs. 

Valodu zināšanas: latviešu, angļu, krievu.

 

Inese Danēviča, revidente

e-pasts: inese@danevicasbirojs.lv

Inese ir Starptautiskās sertificēto grāmatvežu asociācijas ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) biedre. Inese ir ieguvusi bakalaura grādu Banku augstskolā un maģistra grādu ekonomikā ar specializāciju finanšu analīzē Rīgas Tehniskajā universitātē. Inesei ir iepriekšēja pieredze grāmatveža darbā.  Inese strādā D. Daņēvičas revidentu birojā kopš 2005. gada un šajā laikā ir ieguvusi pieredzi dažādu nozaru privātā un publiskā sektora klientu finanšu pārskatu revīzijās, kā arī ES finansēto projektu finanšu pārskatu revīzijās.

Inese regulāri papildina zināšanas nodokļu, grāmatvedības un revīzijas kvalifikācijas paaugstināšanas apmācībās.

Valodu zināšanas: latviešu, angļu, krievu.

 

Ginta Puriņa, revidente

e-pasts: ginta@danevicasbirojs.lv

Ginta ir ieguvusi augstāko profesionālo izglītību Grāmatvedības, analīzes un audita specialitātē Latvijas Universitātes Grāmatvedības institūtā. Ginta pievienojās D. Daņēvičas revidentu biroja kolektīvam 2015. gadā. Gintai ir 15 gadu profesionālā pieredze, kas iegūta strādājot galvenā grāmatveža un finansista amatos.

Ginta regulāri papildina zināšanas nodokļu, grāmatvedības un revīzijas kvalifikācijas paaugstināšanas apmācībās.

Valodu zināšanas: latviešu, angļu, krievu.

 

Kristīne Čabanova

e-pasts: kristine@danevicasbirojs.lv

Kristīne ir ieguvusi profesionālā bakalaura grādu Grāmatvedības un audita specialitātē Latvijas Universitātē un šobrīd turpina studijas šīs specialitātes maģistrantūrā. Kristīne pievienojās D. Daņēvičas revidentu biroja kolektīvam 2016. gadā. Kristīnei ir iepriekšēja pieredze gan revidenta, gan grāmatveža darbā.

Kristīne regulāri papildina zināšanas nodokļu, grāmatvedības un revīzijas kvalifikācijas paaugstināšanas apmācībās.

Valodu zināšanas: latviešu, angļu, krievu.

Kontakti

D.Daņēvičas revidentu birojs SIA
e-pasts: dagnija@danevicasbirojs.lv
telefons (fakss): +371 67284527
mobilais telefons: +371 29231299

Juridiskā un korespondences adrese:
Tērbatas iela 6/8-75, Rīga, LV-1050
Biroja adrese: Elizabetes iela 2 - 421. kab., Rīga